heat transfer coefficient


heat transfer coefficient
šilumos perdavos koeficientas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, skaitine verte lygus šilumos kiekiui, kurį vienetinio ploto paviršius per vienetinį laiko tarpą perduoda aplinkai, kai paviršiaus ir aplinkos temperatūros skiriasi 1 K. atitikmenys: angl. heat transfer coefficient vok. Wärmeübergangszahl, f; Wärmeübertragungszahl, f rus. коэффициент теплоотдачи, m pranc. coefficient de transmission de chaleur, m

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.